Услуги

Оптима-Гарант Инвест ЕООД извършва дейности, свързани с инвестиционното проектиране във всички негови фази. Комплексно проектиране на сгради, окомплектовани с всички изискуеми проектни части, необходими за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж. Градоустройствено планиране. Интериорен дизайн на пространства. Авторски надзор по време на реализацията.