Екип

инж. Магда Опичкова-Димова – управител
+359 888 233369
mail@optimagarantinvest.com

Магда Опичкова-Димова е проектант с пълна проектантска правоспособност по част Строителни конструкции, член на КИИП – регионална колегия Бургас.
Завършва ВИАС през 1993г., специалност ПГС /промишлено и гражданско строителство/. От създаването на фирмата съвместява проектантската и ръководно-организационна дейност. Участва в проектирането на строителни конструкции на жилищни сгради. По настоящем ръководи дейността на фирмата.

 

арх. Пламена Димова – водещ проектант
+359 898 413335
pdimova@optimagarantinvest.com

Пламена Димова е проектант с пълна проектантска правоспособност по част Архитектура, член на КАБ – регионална колегия Бургас.
Завършва УАСГ в началото на 2011г. – дипломант в катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“ с дипломна работа при арх. Евлоги Цветков. От завършването си до сега е проектант в Оптима-Гарант Инвест с насоченост към различни по функция и мащаб проекти – жилищни сгради, хотели, обществени и култови сгради. Подчинява работата си на убеждението, че добрите резултати са плод на екипна и систематична работа.

 

инж. Димитър Сандулов – проектант по част строителни конструкции

Димитър Сандулов е проектант с пълна проектантска правоспособност по част Строителни конструкции, член на КИИП – регионална колегия Бургас.
Завършва УАСГ през 2004г., специалност ССС /строителство на сгради и съоръжения/. От Април 2007г. до сега е проектант в Оптима-Гарант Инвест. Проектант с богат професионален опит, дисциплиниран и стриктен в решаването на конструктивни задачи. Участва в изготвянето на проекти по част строителни конструкции – стоманобетонни, метални и дървени. Проектирал е сградни конструкции с различна степен на сложност, пилотни фундаменти, подпорни стени и др.